Pouran Jinchi, Night 1, 2011

Pouran Jinchi, Night 1, 2011, mixed media on Yatsuo paper, 37 x 25 inches (94 x 63.5 cm)

Pouran Jinchi, Untitled (Poetry #99-13), 1999

Pouran Jinchi, Untitled (Poetry #99-13), 1999, mixed media on canvas, 12 x 12 inches (30.5 x 30.5 cm)

Pouran Jinchi, Untitled (Poetry #99-12), 1999

Pouran Jinchi, Untitled (Poetry #99-12), 1999, mixed media on canvas, 12 x 12 inches