Art Projects International

Zhang Jian-Jun at Guardian Art Center, Beijing, December 17, 2017 – January 31, 2018

LANDMARK: Mapping Contemporary Chinese Art
Curated by Zheng Shengtian and Diana Freundl
December 17, 2017 – January 31, 2018

Xu Bing, Huang Yongping, Wang Jianwei, Cai Guoqiang, Liu Jianhua, Zhang Jian-Jun, Qiu Zhijie, Yu Hong, Huang Min, Yang Fudong, Xu Zhen, Liu Wei, Lv Shanchuan, Cao Fei, Sun Xun

Guardian Art Center
Beijing, China

Art Projects International
434 Greenwich Street, Ground Floor
New York, New York, 10013   [view map]

212.343.2599
api@artprojects.com